زن زندگی آزادیحماسه شگفت انگیز زنان، جوانان، دانشجویان و مردم ایران، چهره‌ای دیگر از این مردم را به نمایش گذاشت.


شجاعت، عظمت، همراهی و همدلی شما مردم در وصف نمی‌گنجد و نمیتوان با واژه‌ها آن را توصیف کرد.


شجاعت شما، به همه ایرانیان در سراسر جهان سرایت کرده و آنها را با شما همنوا و همراه کرد.


درخشش جهانی استقامت تحسین برانگیز شما مردم برای رسیدن به آینده‌ای متفاوت با آنچه رژیم جنایتکار و وحشی جمهوری اسلامی برای شما متصور بود، مردم جهان را وادار به واکنش کرده است.


اکنون، صدای شعار زن، زندگی، آزادی شما در جهان طنین انداز شده است و شما مردم امروز، آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی را فریاد میزنید.

شما مردم، غم سوگواری عزیزانی که از دست داده‌ایم را با هوشیاری و خلاقیت به خشم تبدیل کردید، به خیابان آمدید و ماندید و تا پیروزی ادامه میدهید. آینده روشن است و پیروزی این انقلاب نوین، نزدیک.


یاد عزیزان و مبارزان قهرمانی که در راه آزادی کشته شده‌اند و امروز در کنار ما نیستند را زنده نگه میداریم و ادامه میدهیم.
#مهسا_امینی

#نیکا_شاکرمی

#سارینا_اسماعیل_زاده

#مهرشاد_شهیدی

#بلوچستان

#زن_زندگی_آزادی

#ژن_ژیان_ئازادی

#انقلاب_نوین

#ایران

#دانشجویان

#مرگ_بر_دیکتاتور

#اعتصابات_سراسری

مقاله آینده

No posts published in this language yet
Stay tuned...<