همراهان انجمن هیومنیست های ایران

اگر تمایل دارید تا مشخصات شما در این برگ به عنوان یکی از همراهان انجمن هیومنیست های ایران به اشتراک گذاشته شود، میتوانید درخواست خود را ارسال نمایید. همچنین شما میتوانید درخواست نمایید تا مشخصات شما به صورت مستعار در این برگه به نمایش درآید.

Siamak Eslani Ostvar
سیامک اصلانی
موسس و مدیر اجرایی
ع. زارعی
مدیر صفحه اینستاگرام
مارتین عزتی
mediezati@gmail.com
HI_Logo_RGB_w500
hclogo.png
Logo_GWOAG_print.png
humanists_logo_black_aw_2018_05_08_02_39
humanist-society-scotland-logo.png
hai_logo_2014-5_0.jpg
HVD.png
hef_logo_vert_pms.jpg