top of page

انسان باوری چیست

     انسان باوری (هیومنیسم) واژه ای است که در طول تاریخ مفاهیم مختلفی داشته. در اینجا نوعی جهان بینی می باشد که خداناباورانه است و از طرف گروهی از انسان ها پذیرفته شده.

به طور کلی انسان باوری موضعی دموکراتیک و اخلاقی ست در قبال زندگی و بر این نکته تاکید می کند که، انسان حق و مسئولیت آن را دارد که به زندگی خود معنا و شکل دهد. جهان بینی انسان باوران، تمرکز ویژه ای به دغدغه ها و ارزش ها و کرامت انسانی دارد. انسان باوران بر این عقیده هستند که می توان برای ساخت جامعه انسانی تر، از طریق اخلاق و بر پایه انسان و دیگر ارزشهای طبیعی تلاش کرد و این مستلزم روحیه استدلال کردن و پرس و جوی آزادانه به واسطه توانایی های انسان می باشد.

همان طور که بیان شد انسان باوری، خداباورانه نمی باشد و بررسی واقعیات از دیدگاه نیروهای ماورا طبیعه و غیر عادی را قبول نمی کند.

انسان باوری و دانش

     از نظر یک انسان باور، انسانها موجوداتی هستند که بیشتر از سایر موجودات در جهان شناخته شده پیچیدگی دارند و کنجکاو هستند. و همچنین قادر به نگهداری از دانش نیز می باشند.

با دانش اندوزی ما باید از خرد و تجربه خود استفاده کنیم تا درک بهتری از جهان داشته باشیم. ما با افزودن به پالت های رنگ عاطفی مان، عمق بخشیدن به یکدلی مان و غنی کردن ادراک مان، قادر به ساختن و یا شریک شدن در آثار عظیم و هنرمندانه نوع بشر می باشیم. ولی ما هرگونه اعتماد کورکورانه به اقتدار گرایی و یا تعصب و یا هر ادعای برخواسته از وحی الهی را رد می کنیم. ما باور داریم ادعای وحی الهی یک تقلب می باشد، زیرا تا کنون هیچ گونه شواهدی از حقیقت وجود یک موجود فرا زمانی-مکانی بدست نیامده است.

انسان باوری و اخلاق

     یک انسان باور کسی ست که تصدیق می کند، انسان تا کنون پیچیده ترین بازیگر اخلاقی بر روی زمین می باشد.

ما می توانیم اخلاق را درک کنیم. ما تنها موجوداتی نیستیم که سزاوار ملاحظات اخلاقی ست، بلکه با حیوانات دیگر نیز باید اخلاقی رفتار کنیم. ما استعداد منحصر به فردی در گزینش های اخلاقی داریم. علاقه مندی به رفاه، پیشرفت و تکامل مواردی است که مورد تایید می باشد ولی برای عمل کرد بهتر، ما باید در برابر خود و دیگران، مسئولیت پذیر باشیم.
نه به دلیل کسب پاداش در زندگی پس از مرگ (حتی اگر آنرا باور داشته باشیم، این انگیزه رفتارمان را بهتر نمی کند)، بلکه به دلیل این که بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که، زندگی کنیم آن هم به درخشان ترین حالتی که
می توانیم. که این به معنی کمک به دیگران در جامعه، پیشبرد جامعه و درخشندگی آن با انجام هر چه که می توانیم
انجام دهیم.

انسان باوری و ارزش

     انسان باور کسی ست که قدر و ارزش را در خود و دیگران پیدا می کند. به شخصیت و کرامت انسان احترام میگذارد، نه به این دلیل که تصور می شود ما از چیز دیگری ساخته شده ایم (ما یک محصول فرگشت -تکامل- هستیم و نه بر خواسته از یک طرح الهی)، بلکه به دلیل چیزی که هستیم. ادراک، انواع حس با ارزش و کرامت ذاتی که در تک تک ما وجود دارد.

انسان باوری و مفاهیم

     هیچ دلیلی وجود ندارد که باور داشته باشیم مفاهیمی که ما درک می کنیم، از طرف یک موجود عالی و برتر به ما رسیده است. اگر شما بتوانید یک جمله را روی کاغذ بنویسید که غیر منطقی و پوچ نباشد، شما یک مفهوم ساخته اید. این هیچ طرح و هدف الهی نیست.

انسان باوران تصدیق می کنند، ما خودمان مقاصدمان را می سازیم، داستان خودمان را تعریف می کنیم، اهداف مان را تعیین می کنیم و این به زندگی مفهوم می دهد.

هر فردی که به طور کامل با موارد مطرح شده موافق باشد، می تواند به عنوان یک انسان باور توصیف شود و یا خود را انسان باور معرفی کند.

در انسان باوری، هیچ آئینی برای وارد شدن به آن و یا مراسم تصویب وجود ندارد و همچنین هیچ سلسله مراتبی نیز وجود ندارد. انسان باوران، انسان باور هستند. آنها مجبور به پیوستن به هیچ سازمان و یا جایی نیستند.


اگر شما یک انسان باور هستید و یا فقط در حال بررسی این ایده هستید، به شما خوش آمد می گوییم. اگر تمایل به همراهی با ما دارید و یا می خواهید درباره انسان باوری به عنوان اولین گام، اطلاعات و آموزشی دریافت کنید، با ما همراه شوید.

HI_Logo_RGB_w500
hclogo.png
Logo_GWOAG_print.png
humanists_logo_black_aw_2018_05_08_02_39
humanist-society-scotland-logo.png
hai_logo_2014-5_0.jpg
HVD.png
hef_logo_vert_pms.jpg
bottom of page