top of page

حمایت از انسان باورانِ در معرض خطر در سال ۲۰۲۰


همه انسان باوران – هیومنیست ها – در سراسر جهان، نمی توانند آزادانه مطابق با ارزش های خود زندگی کنند. بسیاری از انسان باوران و خداناباوران – آتئیست ها – ، مجبورند زندگی خود را به صورت مخفیانه سپری کنند. در غیر این صورت آنها در معرض خطر هایی همچون تبعیض، شکنجه، حبس و یا حتی مرگ (از طرف دولت ها با مجازات های دولتی و یا خشونت افرادِ گروه های افراطی) قرار خواهند گرفت. وقتی این اتفاق رخ دهد، سازمان جهانی انسان باوران – Humanists International – برای کمک آنجا خواهد بود. هر هفته ما درخواست های زیادی برای کمک به انسان باوران در معرض خطر از سراسر جهان، به ویژه از آسیا و خاورمیانه دریافت می کنیم. در هر یک از این موارد ما همیشه بهترین حمایت و کمکی را که می توانیم، انجام می دهیم.

بحران جهانی ویروس کرونا زندگی انسان باوران در معرض خطر را به طرز چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از آنها در زندان با دسترسی اندک یا عدم دسترسی به کمکهای پزشکی و در معرض آلودگی این همه گیری قرار دارند. شرایط نامناسب در بسیاری از زندانها و بی توجهی به رفاه این زندانیان باعث می شود همه آنها مستعد ابتلا به ویروس شوند.

شواهد روشن و رو به رشدی وجود دارد که فعالان انسان باور و خدا ناباور بر اساس رد مذهب اکثریت یا ترویج ارزشهای انسان باورانه – هیومنیستی مانند حقوق بشر، سکولاریسم، تفکر انتقادی و دموکراسی، مورد هدف قرار می گیرند.

هیومنیستز اینترنشنال – Humanists International – برنامه های بزرگی در جهت تقویت حمایت از انسان باوران در معرض خطر در سال ۲۰۲۰ در نظر دارد که در اینجا فقط به برخی از آنها اشاره می شود:

  • ما اطمینان خواهیم داد به همه درخواست هایی که از انسان باوران در معرض خطر دریافت می کنیم سریعا پاسخ دهیم، با هدف پاسخ دهی در ۲۴ ساعت.

  • ما، هماهنگ کنندگانِ انسان باورانِ در معرض خطر را فقط به صورت تمام وقت استخدام می کنیم تا مدیریت موثر پاسخ دهی در تمام شبکه به صورت هماهنگ باشد.

  • ما قصد داریم تا نوعی گزارش جدید به نام گزارش انسان باوران در معرض خطر – Humanists at Risk Report – ، راه اندازی کنیم و در آن شواهد رشدِ تبعیض علیه انسان باوران و خداناباوران را برجسته خواهیم کرد.

اما هیومنیستز اینترنشنال – Humanists International – به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و اینجاست که میتوانید در ایجاد تغییر به ما کمک کنید.

لطفا به کمپین حمایت از انسان باوران در معرض خطر از طریق لینک زیر کمک مالی کنید:

ProtectHumanistsAtRisk#

HI_Logo_RGB_w500
hclogo.png
Logo_GWOAG_print.png
humanists_logo_black_aw_2018_05_08_02_39
humanist-society-scotland-logo.png
hai_logo_2014-5_0.jpg
HVD.png
hef_logo_vert_pms.jpg
bottom of page