top of page

نامی جدید برای همراه قدیمی انسان باوران

Humanists International نام جدید سازمانِ چتریِ جهانی (سازمان مادر که دارای سازمان های فرعی می باشد) برای گروه های انسان باور و سکولار است.

Humanists International یک نام تجاری جدید برای اتحادیه جهانی انسان باوری و اخلاق (International Humanist and Ethical Union - IHEU) می باشد.

نام و برند جدید به منظور دمیدن جان تازه به پیکره انسان باوری جهانی ست که از سال ۱۹۵۲ فعالیت خود را آغاز نموده است.

با بیش از ۱۶۰ عضو از ۸۰ کشور در سراسر جهان، این اتحادیه دموکراتیکِ جهانی از افراد بدون مذهب می باشد.

این یک نام و برند جدیدی ست در قلب جنبش های جهانی انسان باوری. سازمان چتریِ دموکراتیکِ جهانی، و منحصر به فردی که در بین گروه های انسان باور، از زمان تاسیس در سال ۱۹۵۲ تاکنون به نام اتحادیه جهانی انسان باوری و اخلاق شناخته شده است. اکنون، برای نخستین بار پس از ۶۷ سال به نام Humanists International تغییر یافت.

این تغییر در طی سه سال گذشته در بین اعضای بین المللی اتحادیه جهانی انسان باوری و اخلاق سابق، مورد بحث و توافق قرار گرفت.

گری مکللند، مدیر اجرایی Humanists International در این رابطه گفت:

سازمان ما دارای تاریخ طولانی و پر افتخاری ست، همچنین دارای دامنه قابل توجهی از کار با تاثیر بسیار فراتر از سازمان های قابل مقایسه با اندازه ما ست. بسیاری این جنبش را زمانی که نام "اتحادیه جهانی انسان باوری و اخلاق" که بسیار طولانی بود و به نظر قدیمی می رسید، شناخته اند. ما بسیار هیجان زده هستیم که با عنوان Humanists International ، با نگاهی تازه به همراه پیشرفت مداوم در ساختار و استراتژی خود، به عنوان انسان باوری جهانیِ غیر انتفاعی، در حال راه اندازی مجدد هستیم.

در سال های اخیر، سازمان ما رشد درآمد بودجه داشته، لذا کارکنان بیشتری استخدام کرده ایم و از داوطلب های فداکار به عنوان نیروی تازه، بهره مند شده ایم. ما به این مسیر رشد افتخار می کنیم، که ما را قادر می سازد تا بیشتر و بیشتر برای حمایت از سازمان های انسان باوران در جهانِ در حال توسعه و نیز افراد در معرض خطر در دور دنیا، اقدام نماییم.

نگاه جدید ما، به Humanists International و اعضای خانواده ما در سراسر جهان بهترین شانس را می دهد تا تاثیر خود را گسترش داده و یک دیدگاه انسان باورانه برای جهان را پیگیری کنیم.

HI_Logo_RGB_w500
hclogo.png
Logo_GWOAG_print.png
humanists_logo_black_aw_2018_05_08_02_39
humanist-society-scotland-logo.png
hai_logo_2014-5_0.jpg
HVD.png
hef_logo_vert_pms.jpg
bottom of page