top of page

دَه پیمان

این زندگی در این جهان، تمرکز اصلی ماست. هر یک از ما مسئول رفاه جمعیِ بشریت و موجودات دیگر و همچنین حفظ منابع سیاره مشترک مان هستیم. ما برای آزادی، خِرد و رواداری، ارزش قائل هستیم و مسئول توسعه این میراث برای نسلهای بعدی نیز میباشیم. ده پیمان، ارزش ها و اصول انسانی مشترک ما را بیان میکند که جهانی دموکراتیک را ترویج می دهد و نیز در آن ارزش و کرامت هر فرد مورد احترام، پرورش و حمایت قرار می گیرد، جهانی که آزادی و مسئولیتِ اخلاقیِ انسان، آرزوی غریزی هر کسی ست.همیاری


''بدون چشمداشت، به دیگران کمک خواهم کرد''

همیاری، نگرانیِ ایثارگرانه برای رفاه سایر موجودات زنده بدون انتظار پاداش، سپاسگزاری یا تلافی کردن است. رفاه جمعیِ جوامع ما به رفاه هر فرد بستگی دارد. ما همیشه باید مهربانانه در پی کم کردن رنج و سختی دیگران باشیم. با مراقبت از اطرافیان خود و یاری به یکدیگر، ارتباطات سالم را مستحکم می کنیم و به بهبود اطرافیان، جامعه و جهان کمک می کنیم.
تفکر نقادانه و تحلیلی


''بنا بر پرسش، بررسی و استقلالِ فکری، نتیجه گیری خواهم کرد''


از آنجا که هرکدام مان با یک جریان ثابت اطلاعاتی بمباران می شویم، تصمیم گیری در مورد دقیق و درست بودن این اطلاعات، می تواند چالش برانگیز باشد. تفکر تحلیلی یا تفکر نقادانه به ما این امکان را می دهد تا تمامی این اطلاعات را درک کرده و روش خود را برای قضاوت های خوب و راه حل های موثر برای مشکلاتی که با آنها روبرو می شویم، استدلال کنیم و این در حالی ست که به سختی می توان از دامهایی مانند منطقی سازی، انطباق و کلیشه، جلوگیری کرد. این فرایند اساس روش علمی را تشکیل می دهد، که با فرضیه پردازی و آزمایش، دریچه ای برای اکتشافات جدید باز می کند. تفکر انتقادی مهارتی است که نیاز به توجه مداوم، تمرین و تامل دارد. تمرین ذهن برای ایجاد این مهارت ها ما را قادر می سازد تا تعصبات را در خود و دیگران به چالش بکشیم و زمینه را برای یک دیدگاه منصفانه، روشنفکرانه و خودمختارانه فراهم کنیم تا جهان بینی و نگرشی چند فرهنگی را پرورش دهیم.
همدلی و همدردی


''افکار، احساسات و تجاربِ دیگران را در نظر خواهم گرفت''


همدلی به معنای ورود خیالی به شرایط دیگران است تا تلاشی در درک تجربه آنها داشته باشیم، گویی که خود ما آن را تجربه می کنیم. همدلی ما را ملزم می کند که از دیدگاه خود خارج شویم تا افکار، احساسات یا شرایط شخص دیگری را از دید آن شخص در نظر بگیریم. از بسیاری جهات، همدلی اولین گام برای رفتار اخلاقی است زیرا به ما امکان می دهد دلسوزانه به رنج دیگران پاسخ دهیم و قضاوت درستی انجام دهیم، هنگامی که اعمال ما ممکن است بر شخص دیگری تاثیر بگذارد. درک دیدگاه دیگری نه تنها برای ایجاد روابط بهتر حیاتی است، بلکه باعث می شود ما شهروندان بهتری در جوامع محلی و جهانی خود باشیم. همدلی باعث رواداری، ملاحظه، شفقت و غمخواری در بین همه ما می شود.
گرامیداشت محیط زیست


''در نگهداری زیستگاه و جاندارانش کوشا خواهم بود''


صرف نظر از هویت منحصر بفرد ما، همه ما یک خانه مشترک داریم، سیاره زمین. دقیقاً همانطور که ما برای نگهداری از منابع گرانبهای خود به این سیاره وابسته هستیم، اکوسیستم های این سیاره نیز به ما وابسته هستند و این وظیفه ما ست تا مهمانداران خوبی باشیم و مسئولیت تأثیر فعالیت های انسان بر روی سیاره مشترک مان را بر عهده بگیریم. بی توجهی به تاثیرات گسترده بشر بر محیط زیست، آسیب بزرگی به اکوسیستم های زمین زده است. با این وجود، بشریت همچنان قادر به ایجاد تغییرات مثبتی در محیط زیست است، تغییراتی که به وابستگی همه موجودات در این کره خاکی اهمیت می دهد. هر یک از ما باید به اشتباهات جمعی و فردی خود اعتراف کنیم، سپس آسیب های گذشته را برطرف کنیم و هدفمندانه در جهت پرورش اکوسیستم های غنی، متنوع و مقاوم تلاش کنیم.
رشد اخلاقی


''همیشه برای بهسازی خود کوشا خواهم بود''


کلید درک رشد اخلاقی این است که تصدیق کنیم هیچ کس کامل نیست یا هیچ کس همه پاسخ ها را ندارد. رشد اخلاقی فرایندی بی پایان است که مستلزم تأمل و ارزیابی مداوم انتخاب های شخصی ما و عواقب آن بر دیگران است. انصاف، همکاری و سهیم شدن، از اولین موضوعات اخلاقی است که در رشد اخلاقی ما به عنوان یک انسان با آن روبرو می شویم و اغلب بطور حسی درک میشود. اما هر روز جدید، چالش های جدید و معضلات اخلاقی جدیدی را به همراه دارد. ما باید به طور مداوم چارچوب های اخلاقی خود را با هدف انسان بهتری شدن، تنظیم کرده و از نو بسازیم.
آگاهی جهانی


''همسایه خوبی برای مردمی خواهم بود که زمین را با من شریک هستند و کمک میکنم جهان به مکانی بهتر برای همه تبدیل شود''


ما در جهانی زندگی می کنیم که غنی از تنوع فرهنگی، اجتماعی و فردی است. جهانی که وابستگی به هم، در آن به سرعت در حال افزایش است. در نتیجه، رخداد حوادث در هر جایی به احتمال زیاد در همه جا عواقب دارد. آگاهی جهانی، دانش ما را درباره فرهنگ ها و دیدگاه هایی که خارج از تجربه خودمان است، گسترش می دهد. آگاهی جهانیِ واقعی شامل توجه به رویدادهای جاری و تاریخی است و تأیید می کند که چگونه بر سیستم های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ به هم پیوسته ای که در آن زندگی می کنیم تأثیر می گذاریم و همچنین چگونه تحت تأثیر قرار می گیریم. هدف نهایی آگاهی جهانی، شهروندی جهانی است، که مسئولیت شخصی ما را در پرورش زندگی سالم و شکوهمندانه برای همه افراد جامعه جهانی به رسمیت می شناسد.
فروتنی


''به توانایی ها و ناتوانی های خود آگاه خواهم بود و توانایی ها و ناتوانی های دیگران را درک خواهم کرد''

فروتنی به معنای نشان دادن تواضع در مورد دستاوردها، استعدادها، موهبت ها یا اهمیت دادن به خود است. این تصدیق می کند که ما انسان ها خطاپذیر هستیم و در آنچه می دانیم و می توانیم انجام دهیم محدودیت هایی داریم. فروتن بودن به معنای داشتن عزت نفس پایین یا تحقیر کردن خود نیست. فروتنی در اصل، خود آگاهی قوی ست، آگاهی از نقاط قوت و ضعف، عیب ها و شایستگی های ما. لازمه فروتنی کنار گذاشتن غرور شخصی و غلبه بر منفعت طلبی ست برای پذیرفتن حق شناسی، برای اینکه ما دیگران را به خاطر آنچه که هستند، تحسین می کنیم.
سازش و برابری اجتماعی


''بطور عادلانه، برای حل مشکلات و اختلاف ها تلاش خواهم کرد''


صلح واقعی شامل تعهد قوی به عدالت اجتماعی و تأیید حقوق بشر و خودمختاری شخصی همه مردم است. هر سطح بی عدالتی در برابر گروه ها یا افراد نشان دهنده وجود تضاد است، حتی اگر تضاد بدیهی یا آشکار نباشد. ما فقط زمانی به صلح میرسیم که به بی عدالتی مدام پاسخ دهیم. این پاسخ از طریق حل تعارض با تفکر است. تفکری که هدف آن ترمیم آسیب ها و اطمینان از پیشرفت منصفانه و عادلانه جامعه است. این نوع حل تعارض به عدالت ترمیمی معروف است. برای دستیابی به یک جامعه صلح آمیز و عادلانه، همه ما باید ادعای بی عدالتی را جدی بگیریم و اطمینان حاصل کنیم که کسانی که بیشتر تحت تاثیر نقض حقوق قرار می گیرند، بهترین مسیر پیش رو را مشخص می کنند.
مسئولیت پذیری


''بدون چشمداشت انسان خوبی خواهم بود و مسئولیت کردارم را خواهم پذیرفت''


هر روز هر یک از ما انتخاب می کنیم. این انتخاب ها، بزرگ و کوچک، همه عواقبی برای خود ما و برای دنیای اطراف ما دارند. مسئولیت اخلاقی شامل مالکیت آگاهانه اهداف و اقدامات شخص و پاسخگو بودن در مورد عواقب ناشی از آن است. گرچه همه ما در جامعه ای با ارزشهای مختلف فرهنگی، انتظارات، دستورالعمل های رفتاری و آداب و رسوم اجتماعی زندگی می کنیم، اما در نهایت همه ما خود تصمیم می گیریم که چه چیزی درست یا غلط است. مسئولیت پذیر بودن مستلزم آن است که توجه مداوم به آنچه درست است داشته باشیم و اینکه خودمان مقصر تحسین ها و سرزنش های ناشی از رفتارمان هستیم.
خدمت و همکاری


''به اهالی محل کمک خواهم کرد با این هدف که آشنایی بیشتری با آنها برقرار کنم''


خدمت و مشارکت در مجموع به معنای عملی ساختن ارزشهایی است که تأثیر مثبتی بر نظام اجتماعی و جوامع ما دارد. ترویج کمک کردن به دیگران، بسیاری از ویژگی‌های نُه پیمان دیگر از جمله، افزایش آگاهی اجتماعی، افزایش مسئولیت‌پذیری، را تقویت می کند. مشارکت در همکاری فقط وضعیت دریافت کنندگان خدمات را بهتر نمی کند، بلکه می تواند برای کسانی که خدمت می کنند، مهارت ها، تجربیات و رضایت شخصی جدیدی ایجاد کند که همگی رشد شخصیت فرد را تقویت می کنند. همه ما باید تشخیص دهیم که اعضای یک گروه هستیم و فعالیت در همکاری به نفع گروه و افراد دیگر در گروه، باعث بهبود وضعیت همه ما می شود.برای دریافت تصویر ده پیمان، بر روی کادر زیر کلیک کنید.

10C-Farsi2-01-1024x1024
.zip
Download ZIP • 208KB

Comentarios


HI_Logo_RGB_w500
hclogo.png
Logo_GWOAG_print.png
humanists_logo_black_aw_2018_05_08_02_39
humanist-society-scotland-logo.png
hai_logo_2014-5_0.jpg
HVD.png
hef_logo_vert_pms.jpg
bottom of page