دَه پیمان

این زندگی در این جهان، تمرکز اصلی ماست. هر یک از ما مسئول رفاه جمعیِ بشریت و موجودات دیگر و همچنین حفظ منابع سیاره مشترک مان هستیم. ما برای آزادی، خِرد و رواداری، ارزش قائل هستیم و مسئول توسعه این میراث برای نسلهای بعدی نیز میباشیم. ده پیمان، ارزش ها و اصول انسانی مشترک ما را بیان میکند که جهانی دموکراتیک را ترویج می دهد و نیز در آن ارزش و کرامت هر فرد مورد احترام، پرورش و حمایت قرار می گیرد، جهانی که آزادی و مسئولیتِ اخلاقیِ انسان، آرزوی غریزی هر کسی ست.همیاری


''بدون چشمداشت، به دیگران کمک خواهم کرد''

همیاری، نگرانیِ ایثارگرانه برای رفاه سایر موجودات زنده بدون انتظار پاداش، سپاسگزاری یا تلافی کردن است. رفاه جمعیِ جوامع ما به رفاه هر فرد بستگی دارد. ما همیشه باید مهربانانه در پی کم کردن رنج و سختی دیگران باشیم. با مراقبت از اطرافیان خود و یاری به یکدیگر، ارتباطات سالم را مستحکم می کنیم و به بهبود اطرافیان، جامعه و جهان کمک می کنیم.
تفکر نقادانه و تحلیلی


''بنا بر پرسش، بررسی و استقلالِ فکری، نتیجه گیری خواهم کرد''


از آنجا که هرکدام مان با یک جریان ثابت اطلاعاتی بمباران می شویم، تصمیم گیری در مورد دقیق و درست بودن این اطلاعات، می تواند چالش برانگیز باشد. تفکر تحلیلی یا تفکر نقادانه به ما این امکان را می دهد تا تمامی این اطلاعات را درک کرده و روش خود را برای قضاوت های خوب و راه حل های موثر برای مشکلاتی که با آنها روبرو می شویم، استدلال کنیم و این در حالی ست که به سختی می توان از دامهایی مانند منطقی سازی، انطباق و کلیشه، جلوگیری کرد. این فرایند اساس روش علمی را تشکیل می دهد، که با فرضیه پردازی و آزمایش، دریچه ای برای اکتشافات جدید باز می کند. تفکر انتقادی مهارتی است که نیاز به توجه مداوم، تمرین و تامل دارد. تمرین ذهن برای ایجاد این مهارت ها ما را قادر می سازد تا تعصبات را در خود و دیگران به چالش بکشیم و زمینه را برای یک دیدگاه منصفانه، روشنفکرانه و خودمختارانه فراهم کنیم تا جهان بینی و نگرشی چند فرهنگی را پرورش دهیم.
همدلی و همدردی


''افکار، احساسات و تجاربِ دیگران را در نظر خواهم گرفت''


همدلی به معنای ورود خیالی به شرایط دیگران است تا تلاشی در درک تجربه آنها داشته باشیم، گویی که خود ما آن را تجربه می کنیم. همدلی ما را ملزم می کند که از دیدگاه خود خارج شویم تا افکار، احساسات یا شرایط شخص دیگری را از دید آن شخص در نظر بگیریم. از بسیاری جهات، همدلی اولین گام برای رفتار اخلاقی است زیرا به ما امکان می دهد دلسوزانه به رنج دیگران پاسخ دهیم و قضاوت درستی انجام دهیم، هنگامی که اعمال ما ممکن است بر شخص دیگری تاثیر بگذارد. درک دیدگاه دیگری نه تنها برای ایجاد روابط بهتر حیاتی است، بلکه باعث می شود ما شهروندان بهتری در جوامع محلی و جهانی خود باشیم. همدلی باعث رواداری، ملاحظه، شفقت و غمخواری در بین همه ما می شود.
گرامیداشت محیط زیست


''در نگهداری زیستگاه و جاندارانش کوشا خواهم بود''


صرف نظر از هویت منحصر بفرد ما، همه ما یک خانه مشترک داریم، سیاره زمین. دقیقاً همانطور که ما برای نگهداری از منابع گرانبهای خود به این سیاره وابسته هستیم، اکوسیستم های این سیاره نیز به ما وابسته هستند و این وظیفه ما ست تا مهمانداران خوبی باشیم و مسئولیت تأثیر فعالیت های انسان بر روی سیاره مشترک مان را بر عهده بگیریم. بی توجهی به تاثیرات گسترده بشر بر محیط زیست، آسیب بزرگی به اکوسیستم های زمین زده است. با این وجود، بشریت همچنان قادر به ایجاد تغییرات مثبتی در محیط زیست است، تغییراتی که به وابستگی همه موجودات در این کره خاکی اهمیت می دهد. هر یک از ما باید به اشتباهات جمعی و فردی خود اعتراف کنیم، سپس آسیب های گذشته را برطرف کنیم و هدفمندانه در جهت پرورش اکوسیستم های غنی، متنوع و مقاوم تلاش کنیم.
رشد اخلاقی


''همیشه برای بهسازی خود کوشا خواهم بود''


کلید درک رشد اخلاقی این است که تصدیق کنیم هیچ کس کامل نیست یا هیچ کس همه پاسخ ها را ندارد. رشد اخلاقی فرایندی بی پایان است که مستلزم تأمل و ارزیابی مداوم انتخاب های شخصی ما و عواقب آن بر دیگران است. انصاف، همکاری و سهیم شدن، از اولین موضوعات اخلاقی اس